Política de Privacitat

AVIS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES

 • Identitat del responsable: EDILBERT MOLINS PONS
 • Raó social: EDILBERT MOLINS PONS
 • NIF / CIF: 47700896T
 • Adreça electrònica:  info@nitrural.com

TERMES GENERALS D’ÚS

L’accés i/o ús d’aquest Pàgina Web atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals d’ús per a poder usar tots els serveis i informació que es faciliten. Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització de la pàgina Web, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris.

El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús.Per a informar-te de les dades personals que recaptem i la forma en què ho fem pots accedir a nostra Política de Politica de Privacitat.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

RESPONSABILITAT

Tot accés o ús que pugui fer-se de la informació continguda en aquest, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, l’usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la pàgina web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús, ja que poden ser modificades.

No es garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. No serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de la Web.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’empresa és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta. Tots els drets estan reservados.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa.

LINKS, BANNERS

En cas  que http://nitrural.com inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que l’empresa recomani i/o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable d’aquests.

BLOG

En cas  que http://nitrural.com tingui un apartat Blog, la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l’empresa. El titular de la Web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris, i es reserva els drets d’esborrar els comentaris que poguessin resultar ofensius o denigrants i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord al que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, Edilbert Molins Pons   informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d’aquesta web, que aquests seran tractats respectant en tot moment la legalitat vigent.

DADES IDENTIFICATIVES

 • Identitat del responsable: EDILBERT MOLINS PONS
 • Raó social: EDILBERT MOLINS PONS
 • NIF / CIF: 47700896T
 • Adreça electrònica:  info@nitrural.com
 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMIENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què Edilbert Molins Pons  recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web http://nitrural.com (d’ara endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del Lloc web (d’ara endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a  Edilbert Molins Pons a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a Edilbert Molins Pons 

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de Edilbert Molins Pons   són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les sol·licituds realitzades a través d’aquests formularis.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ EDILBERT MOLINS PONS TOTA  LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recaptades seran tractats per Edilbert Molins Pons  conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l’Usuari.
 • Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió d’aquesta.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Edilbert Molins Pons  , per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en els quals l’Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
 • Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Edilbert Molins Pons  i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia

Les dades de l’Usuari seran conservats durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a Edilbert Molins Pons  , s’oposi o arrebossat el seu consentiment.

 1. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ EDILBERT MOLINS PONS  ?

Edilbert Molins Pons  podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat..
 • Dades de preferències.
 • Dades de geolocalització.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint a Edilbert Molins Pons de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Edilbert Molins Pons podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisin del consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per a revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Edilbert Molins Pons a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a l’adreça postal que apareix en l’encapçalament de la present política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@nitrural.com  en tots dos casos amb la Referència “Protecció de Dades”.

Així mateix, en els casos en els quals sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Edilbert Molins Pons   i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per part seva, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per  Edilbert Molins Pons  i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l’interès legítim del responsable.
 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicats a:

 • Empreses participades o del grup empresarial Edilbert Molins Pons   , únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de Edilbert Molins Pons   que prestin a aquest serveis necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriormentindicadas, així  com al seu proveïdor de serveis web Bit64 Serveis informàtics.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se situats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

 1. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si escau, plenament capaç, i que les dades que facilita a Edilbert Molins Pons   són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a Edilbert Molins Pons   per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Edilbert Molins Pons   o a tercers.
 1. COMUNICACIONS 

Una de les finalitats per a les quals Edilbert Molins Pons  . tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions , per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a les activitats que organitza, o notícies rellevants per a l’Usuari. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat expressament la seva recepció.

Per a dur a terme la labor anterior, Edilbert Molins Pons  podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall les activitats que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions per part de Edilbert Molins Pons  pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@nitrural.com així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions remeses.

 1. DADES DE GEOLOCALITZACIÓ

Algunes de les funcionalitats del Lloc web de Edilbert Molins Pons  permeten la geolocalització del dispositiu (Tablet, Telèfon intel·ligent, etc.) des del qual s’accedeixi a aquest.

L’Usuari podrà deshabilitar està opció directament en el propi dispositiu, no obstant això, la desactivació d’aquesta opció podrà impedir l’ús d’algunes de les funcionalitats del Lloc web.

 1. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a  Edilbert Molins Pons   C/ Verge de Montserrat, 1 CP 08461 Sant Esteve de Palautordera  o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@nitrural.com, en tots dos casos, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en Edilbert Molins Pons   s’estan tractant dades personals que concerneixen l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Obtenir de Edilbert Molins Pons  la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Edilbert Molins Pons  .
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 1. MESURES DE SEGURETAT
Edilbert Molins Pons  tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu haver de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.